Հրապարակային Սակարկությունների մասին ՀՀ Օրենքը կարող եք ներբեռնել*.docx ֆորմատով հետևյալ հղումով: